31 lipca 2023 roku startuje ogólnoeuropejski program wyróżniający innowacyjność Innovation Awards. Organizowany po raz pierwszy konkurs ma na celu dostrzeżenie i nagrodzenie najbardziej wyróżniających się koncepcji i modeli biznesowych w sektorze detalicznego handlu spożywczego. W myśl hasła „Growing Further”, firmy znajdujące się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju mogą już od teraz do 1 października 2023 r. ubiegać się o wyróżnienie za swoje innowacyjne rozwiązania dotyczące wszystkich etapów łańcucha dostaw sektora handlu spożywczego.

− W centrum naszej działalności nadal pozostają nieruchomości dla branży spożywczej, ale jesteśmy przekonani, że prawdziwe innowacje mogą pomóc firmom przekraczać granice, wspierając postęp i bardziej zrównoważoną przyszłość – mówi John Wilkinson, CEO Greenman − Program „Growing Further” odzwierciedla nasze kluczowe wartości. W ramach tej inicjatywy aktywnie poszukujemy pionierskich idei biznesowych i zachęcamy startupy do zgłaszania do konkursu swoich  innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że poprzez docenienie i wspieranie najbardziej wyróżniających się koncepcji i modeli biznesowych, możemy przyspieszyć przejście w kierunku zrównoważonych łańcuchów wartości w przemyśle spożywczym i w ten sposób wywrzeć znaczący wpływ na przyszłość detalicznego handlu spożywczego.

Podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się w styczniu 2024 roku w Dublinie, ogłoszeni zostaną zwycięzcy każdej z czterech kategorii, tj. „Produkcja & opakowania”, „Dystrybucja”, „Handel detaliczny” i „Redukcja odpadów”, oraz zwycięzca główny. Laureatom przekazana zostanie pula nagród w wysokości 100 tys. euro. Ceremonia wręczenia nagród będzie dla kandydatów prestiżową platformą do zaprezentowania swoich firm i koncepcji, a także forum do nawiązania kontaktów i wymiany wiedzy z innymi firmami z całej Europy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w wieloetapowym procesie selekcji i wybrani przez wybitne jury, w tym czołowych ekspertów ze świata kapitału wysokiego ryzyka, finansów, przedsiębiorczości i środowiska akademickiego, z których wszyscy posiadają praktyczne doświadczenie w przenoszeniu innowacyjnego pomysłu do działalności biznesowej o istotnym wpływie na rzeczywistość.

− Europa jest wiodącym na świecie ośrodkiem innowacji z kwitnącą sceną startupową, która zasługuje na wsparcie − dodaje David O’Meara, dyrektor ds. dystrybucji w Greenman i twórca programu – Mamy obecnie do czynienia ze szczególnie ciekawym okresem w detalicznym handlu spożywczym, ponieważ leżące u podstaw tego sektora złożone łańcuchy dostaw szybko ewoluują, co stwarza wiele możliwości dla nowych koncepcji i działalności biznesowej. W Greenman zawsze priorytetowo traktowaliśmy innowacje i podejście technologiczne, a dzięki naszej inicjatywie chcemy dostrzec i nagrodzić firmy o podobnym nastawieniu, będące jeszcze na wczesnych etapach swojej drogi.

Grupa Greenman, do której należy dziesięć ściśle powiązanych spółek zlokalizowanych w sześciu krajach, jest mocno zakorzeniona w sektorze nieruchomości spożywczych, a fundusze Grupy posiadają nieruchomości spożywcze o wartości około 1,35 mld euro we Francji, Niemczech i Polsce. W ostatnich latach strategiczny nacisk został przesunięty na zrównoważone praktyki i innowacje. W odpowiedzi na zmieniające się systemy handlu detalicznego i troskę o środowisko, Grupa zobowiązała się do osiągnięcia celów zerowej emisji netto zgodnie z Porozumieniem Paryskim, a jej flagowy fundusz Greenman OPEN jest największym funduszem nieruchomości w Europie zaklasyfikowanym do najwyższej kategorii zrównoważonego rozwoju − według artykułu 9. Przyjmując proaktywne podejście, Grupa zdywersyfikowała swoje działania w kierunku przedsięwzięć technologicznych, obejmujących wielkoskalową farmę wertykalną, energie odnawialne oraz projekty pilotażowe w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla i rzeczywistości rozszerzonej. Poprzez takie inwestycje i inicjatywy jak „Growing Further”, Grupa Greenman stara się wspierać rozwój firm, które poszukują nowatorskich i inspirujących sposobów prowadzenia działalności w szeroko pojętym łańcuchu dostaw sektora handlu spożywczego.

Platforma aplikacji jest już dostępna na stronie: www.growingfurther.io.