Wraz z wdrożeniem Taksonomii UE i nałożeniem na duże przedsiębiorstwa obowiązku sporządzania raportów taksonomicznych, standardy ESG nabrały dla przemysłu kluczowego znaczenia.

Zaczynamy obserwować coraz więcej zielonych najmów w obrębie funduszy Grupy. Są to najmy uwzględniające kryteria środowiskowe. Uważamy, że zielone najmy są niezwykle korzystne, ponieważ pozwalają na połączenie zobowiązań ESG najemcy i wynajmującego, pomagając im w osiąganiu wspólnego celu.

Do największych zalet zielonych najmów należą:

Zmniejszone koszty operacyjne:

Zielony najem może obejmować postanowienia dotyczące energooszczędnych systemów eksploatacji budynków, środków oszczędnego gospodarowania wodą i programów redukcji odpadów, prowadzące do mniejszych kosztów operacyjnych po stronie najemcy i wynajmującego oraz do potencjalnego wzrostu rentowności.

Wzrost wartości nieruchomości:

Wdrażanie zrównoważonych praktyk może zwiększyć ogólną wartość nieruchomości, przyciągając najemców ze świadomością środowiskową, a tym samym potencjalnie prowadzić do wzrostu cen najmu.

Większe zadowolenie najemcy:

Zielony najem może ułatwić pozytywną relację między wynajmującym a najemcą dzięki pokazaniu zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Może to prowadzić do zwiększenia zadowolenia najemcy oraz potencjalnie dłuższych umów najmu.

Zgodność z przepisami prawa:

Wdrożenie Taksonomii UE może mieć wpływ na wielu wynajmujących z sektora nieruchomości handlowych. Zielony najem pozwoli zapewnić zgodność z przepisami prawa i będzie stanowić wsparcie w kwestii raportowania zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego.

Pozytywny wizerunek społeczny:

Wdrażanie zrównoważonych praktyk może poprawić wizerunek społeczny nieruchomości, najemcy i wynajmującego, pokazując zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz potencjalnie przyciągać więcej klientów świadomych ekologicznie.