W jednej z niemieckich szkół podstawowych wystartował niedawno program Beezdorf Kitchen. Jest to program edukacyjny prowadzony przez naszą spółkę siostrzaną yes& i realizowany w pobliżu centrów handlowych funduszu Greenman OPEN, zarządzanego przez Greenman Investments, który zarządza także Greenman European Supermarkets (GES).

Jesteśmy świadomi znaczenia pracy na rzecz realizacji zrównoważonych celów i uważamy, że ramy funduszu dotyczące środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) są ważnym i jednoczącym czynnikiem w tworzeniu długoterminowej wartości nie tylko dla inwestorów, lecz także dla społeczeństwa. Na portfolio funduszu OPEN składa się 77 nieruchomości o powierzchni handlowej wynoszącej 250 tys. m kw. i całkowita powierzchnia brutto, z której codziennie korzysta ok. 280 tys. niemieckich konsumentów. Ponieważ łączny obszar oddziaływania centrów handlowych funduszu OPEN liczy około 7,8 mln gospodarstw domowych, podejmujemy odpowiedzialność za poświęcanie czasu i środków na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i marnotrawieniu żywności.

Nasz program edukacyjny ma na celu zaangażowanie i edukację uczniów w kwestie zalet zrównoważonej produkcji i dostawy żywności, uprawiania własnej żywności, wybierania zdrowego jedzenia i przyrządzania zdrowych posiłków. Inicjatywa będzie realizowana przez cały rok, obejmując działania, lekcje i konkursy zaplanowane na poszczególne miesiące. Potager Farm, firma zajmująca się miejskim rolnictwem wertykalnym, będąca joint venture funduszu OPEN i Greenman Group, była gospodarzem wydarzenia inauguracyjnego projektu i wyposażyła szkołę w małą replikę wertykalnej farmy. Wydarzenie skupiało się wokół pytania „Jak nasze jedzenie tafia na stół?”. Dzieci uczyły się o tym, jak uprawiana jest żywność, w jaki sposób trafia do sklepów spożywczych, a nawet posadziły własne sadzonki. Podczas kolejnego wydarzenia wiosną planowane są zbiory plonów i przyrządzanie posiłków.

Beezdorf Kitchen jest projektem finansowanym przez Greenman i OPEN. Realizowany jest pod marką Beezdorf, inicjatywą edukacyjną w zakresie żywienia dla szkół zlokalizowanych na obszarach napływu klientów centrów handlowych funduszu. Beezdorf współpracuje ze sklepami spożywczymi,  lokalnymi dietetykami, instytucjami oświatowymi i organizacjami non-profit, takimi jak na przykład bank żywności Berliner Tafel e.V., a także agencjami rządowymi, samorządami i regionalnymi dostawcami artykułów spożywczych.

− Jednym z głównych czynników wpływu na zmiany klimatu jest produkcja żywności – mówi Catherine Choo, inicjatorka działań Beezdorf – W związku z tym edukowanie młodych ludzi jest jednym z najbardziej zrównoważonych sposobów walki o ochronę klimatu. W szkole mniej niż 25% dzieci uczy się prowadzenia zdrowego i zrównoważonego trybu życia. Dzięki projektowi Beezdorf Kitchen chcemy nie tylko pokazać dzieciom w lokalnej szkole, jak samodzielnie uprawiać i przyrządzać owoce i warzywa oraz zachęcić ich do zdrowego odżywania, lecz także już w młodym wieku zwiększać ich świadomość  na temat ochrony zasobów środowiska.

− Duże znaczenie ma dla mnie, że Greenman mocno skupia się na projektach społecznych w ramach standardów ESG swoich funduszy – dodaje John Wilkinson, CEO Greenman Group – Cechuje nas holistyczne podejście do zrównoważonego śladu ekologicznego. W Niemczech oraz w innych lokalizacjach, w których będziemy wdrażać naszą inicjatywę, dajemy możliwość zebrania przy jednym stole szkół, sklepów i lokalnych producentów, aby wspólnie pokazać młodemu pokoleniu, jak żyć z większą świadomością dla środowiska naturalnego i w miarę możliwości poprawiać warunki życia wszystkich mieszkańców naszej planety.

Tutaj możesz przeczytać więcej o naszych inicjatywach społecznych i środowiskowych.