Jesteśmy dumni z relacji, jakie nasze zespoły zbudowały w przeszłości zarówno z naszymi najemcami, jak i w sektorze detalicznego handlu spożywczego. Jedną z kluczowych podstaw naszego sukcesu jest proaktywne zaangażowanie w relacje z najemcami, budowanie silnych relacji i ścisła współpraca z nimi w celu wychodzenia naprzeciw ich potrzebom. Nasze relacje opierają się na zaufaniu, szacunku i dobrej komunikacji. Zdajemy sobie sprawę, że najemcy są siłą napędową naszej działalności i wspieramy ich poprzez zaangażowanie w zrozumienie ich potrzeb oraz całego rynku.

Nasza strategia ESG stanowi zasadniczą część tych relacji, ponieważ jesteśmy świadomi, że najemcy odgrywają kluczową rolę w osiąganiu naszych wspólnych celów ESG. Zapewniając naszym najemcom niezbędne zasoby, pomagamy zmniejszyć ich wpływ na środowisko, poprawić wyniki społeczne i polepszyć praktyki zarządzania. Ściśle współpracujemy z naszymi spółkami siostrzanymi, które m.in. koncentrują się na ulepszaniu budynków i systemów budowlanych w celu zmniejszenia zużycia energii, redukcji emisji nieodzyskanych strat ciepła w chłodniach, generowaniu energii odnawialnej w celu zapewnieniu najemcom ekologicznej energii elektrycznej i pomocy w skracaniu łańcuchów dostaw poprzez dostarczanie świeżych produktów z lokalnych upraw. Naszych najemców zachęcamy również do angażowania własnych klientów w kwestie związane z ESG, wspierając ich w budowaniu świadomości na temat zdrowej żywności i promując wydarzenia mające na celu ograniczenie marnotrawienia żywności.

Znaczne środki zainwestowaliśmy także w nasze możliwości badania rynku, co pozwala nam identyfikować nowe trendy i wykorzystywać pojawiające się możliwości. Dzięki proaktywności i wyprzedzaniu trendów jesteśmy w stanie zapewnić naszym najemcom przewagę konkurencyjną, która pomaga im odnieść sukces na wysoce konkurencyjnym rynku. Zobowiązujemy się do dalszego rozwijania tych relacji, zapewniając naszym najemcom możliwość rozwoju na stale zmieniającym się rynku i maksymalizując długoterminową wartość dla naszych inwestorów.